Kukaiņi

Ļoti bieži mušiņmakšķernieki ķer zivis pasniedzot tām kukaiņu imitācijas. Lai veiksmīgi noteiktu ar kādiem kukaiņiem zivis tobrīd barojās, tie ir jāpazīst. Ļoti populāri kukaiņi ir viendienītes, strautenes un makstenes. Šie arī ir visbiežāk atdarinātie kukaiņi.

Viendienīte
/Ephemeroptera/

Angliski - mayfly. Sīki, līdz vidēji lieli kukaiņi (5÷30mm) ar trauslu, maz hitinizētu ķermeni. Vēders garš un tievs, tā galā 2 vai 3 garas, pavedienveidīgas cerkas (sari). Spārni caurspīdīgi, ar redzamu dzīslojumu. Priekšspārni lielāki, dažkārt pakaļspārni reducējušies. Galva ar samērā lielām acīm. Kājas garas, tievas. Taustekļi īlenveidīgi.
 

Sub imago (dun)

Imago (spinner)

Dzīvo gan pie tekošiem, gan pie stāvošiem ūdeņiem. Pieaugušie īpatņi barību neuzņem. Dzīvo no dažām stundām līdz 10 dienām, parasti 1 dienu. Pieaugušas viendienītes siltos vakaros pulcējas lielākos baros un gaisā izdara raksturīgas, vertikālas kustības - nemitīgi ceļas augšā un planē lejup, it kā viss bars karājās gaisā, "sijājās". Kāpuri dzīvo un attīstās ūdenī, tie ir līdzīgi pieaugušām viendienītēm, tikai tiem nav spārnu. Kāpura (nimfas) stadija ir visilgākā, līdz kukainis pilnībā attīstās, tad tas uzpeld ūdens virspusē un nomainot ādu pārvēršas par spārnotu sub imago( Angl. - dun).

Nimfa

  Drīz vien vēlreiz nomainot ādu tas kļūst par imago (angl. - spinner). Pieaugušas viendienītes vienīgais un galvenais uzdevums ir radīt pēcnācējus, pēc tam tā iet bojā. Viendienītes un to nimfas ir ļoti populāra zivju barība, tāpēc ļoti populāras ir arī to imitējošas mākslīgās mušiņas.
 Latvijā 11 dzimtas, ap 50 sugu.

Viendienītes nimfas imitācija

Pieaugušas viendienītes imitācija

Strautene
/Plecoptera/

Angliski - stonefly. Vidēji lieli kukaiņi (5÷15mm) ar slaidu, parasti plakanu ķermeni. Divi pāri spārnu ar bagātu dzīslojumu, kuri horizontāli sakļaujas virs ķermeņa. Dažu sugu tēviņiem spārnu nav. Galva ar nelielām fasetacīm. Taustekļi gari, posmoti. Kājas slaidas. Vēdera galā divas posmotas cerkas (sari), (dažreiz tās reducējušās).
 

Divu dažādu sugu strauteņu imago 

Dzīvo uz augiem tekošu ūdeņu tuvumā, barību praktiski neuzņem. Lido reti. Mūža ilgums no dažām dienām līdz četrām nedēļām.
 

 Kāpuru attīstība noris ūdenī un ilgst 1 ÷ 3 gadus. Sākumā kāpuri barojas ar trūdošām, organiskām vielām, vēlāk no sīkiem ūdens dzīvniekiem. Pēc 20 ādas maiņām kāpuram attīstās spārnu aizmetņi, tas kļūst par nimfu. Lai kļūtu par pieaugušu kukaini nimfa izlien no ūdens, kur pēdējo reizi maina ādu. Latvijā ap 30 sugu.

Nimfa

Strautenes nimfas imitācija

Pieaugušas strautenes imitācija

UZ   PAMATLAPU

Armands Kalniņš COPE's lapa © 2002