Svitene
Bauskas, Jelgavas raj.

Garums 80 km (Latvijā 49km)
Kritums 47 m (0.6m/km)

Sākas Lietuvā.
Ietek Lielupē (ap7km virs Jelgavas).

Kreisā krasta pietekas - Liepars(43km).
Labā krasta pietekas - Virsīte(40km), Kapupe(17km).

Zivis - plauži, līdakas, raudas, asari, vēdzeles, Vimbas.

Svitenes gultne vietām regulēta. Sausā laikā upes augštecē maz ūdens.