Venta
Saldus, Kuldīgas, Ventspils raj.

Garums 346 km (Latvijā 178km)
Kritums 166 m (0.48m/km Latvijā)

Iztek no  Veņu ezera Lietuvā
Ietek Jūrā pie Ventspils

Kreisā krasta pietekas - Virvīča(131km)(Lietuvā), Šerkšne (56km)(Lietuvā), Varduva (96km)(Lietuvā), Losis(44km)(robežupe), Lētīža(32km), Šķērvelis(34km), Koja(25km), Garūdene(15km), Ēnava(19km), Lējējupe(19km), Padure(19km).
Labā krasta pietekas - Vadakste(82km)(robežupe), Zaņa(53km), Bērzene(12km), Sumata(11km), Klūga(17km), Ciecere(51km), Ponakste(27km), Mazupe(14km), Ēda(38km), Riežupe(42km), Rudupe(18km), Abava(129km), Dzirnavupe(18km), Vēždūka(33km), Kamārce(22km).

Zivis - ālanti, asari, alates, karpas, karūsas, līdakas, plauži, sapali, zandarti.

No Lietuvas robežas līdz Alšiem Venta tek pa Vadakstes līdzenumu, tālāk - starp Rietumkursas un Austrumkursas augstienēm. Krasti pārsvarā aizauguši, peldvietu nav daudz. No Šķēveļa līdz Kuldīgai krastos ir dolomīta atsegumi (Gobdziņu klintis, Ātraiskalns, Straujaiskalns), upē krāčaini posmi (Griezes, Nīgrandes, Gobdziņu, Varkaļu, Elles, Skrundas krāce, Briežu brasls, Griķu brasls, Rimzātu brasls, Rumbiņas krāce un Zeļģu krāce) mainās ar mierīgiem un dziļiem posmiem, daudz saliņu. Pie Kuldīgas Venta no dolomīta gultnes pāriet smilšakmenī, veidojot Latvijā lielāko ūdenskritumu - Ventas rumbu. Lejpus Kuldīgas, Piejūras zemienē upe līkumaina, tecējums mierīgs, ir sarkanīga smilšakmens atsegumi (Sarkanā siena), krasti lēzeni. 50% baseina aizņem meži. Venta parasti aizsalst decembra beigās, ledus iešana sākas marta sākumā. Ventas ieleja no Kuldīgas līdz Abavas ietekai un Ventas un Šķērveļa ielejas posms ir kompleksie dabas liegumi.
Ūdenstūrismam vairāk piemērota ir Venta no Lietuvas robežas līdz rumbai Kuldīgā. Upes augšdaļa ir mazāk apdzīvota, ar ātrāku straumi.

 

.

Upes kilometrāža

 
Km līdz grīvai Augstums virs jūras līmeņa Kritums m/km Krasta orientieri
       
198 Mažeiķu pludmale, dzirnavu aizsprosts
188 dzirnavu aizsprosts
187 dzelzbetona tilts
183 42.9 0.3 Mažeiķu - Liepājas dzelzceļa tilts
173 39.7 1.2 labā kr. pieteka Vadakste, Latvijas rob.
172 38.5 0.3 kreisā kr. pieteka Vaidava, Pūču brasls
163 35.7 0.3 kreisā kr. pieteka Kuše (Lose)
162 35.4 0.4 labā kr. pieteka Zaņa
161 35.0 0.2 Nīgrandes tilts
147 31.7 0.5 kreisā kr. pieteka Lētiža, Paišu brasls
146 31.2 0.5 kreisā kr. piet. Šķervelis, Gobziņu brasls
137 26.7 0.3 kreisā kr. pieteka Koja, brasls "Elle"
132 25.1 0.4 labā kr. pieteka Gaidupe (Klūga)
129 23.8 0.3 Skrundas tilts
128 23.5 0.1 labā kr. piet. Ciecere, Sustenieku brasls
127 23.4 0.4 Jelgavas - Liepājas dzelzceļa tilts
123 21.8 0.1 kreisā kr. piet. Garūdene, Ropju brasls
114 20.6 0.3 labā kr. pieteka Panakste
113 kreisā kr. pieteka Ēnava, Raņķu brasls
109 19.3 0.4 Briežu brasls
105 labā kr. pieteka Mazupe
103 16.8 0.2 kreisā kr. piet. Lējējupe, Viesalgu brasls
99 16.0 0.3 labā kr. pieteka Ēde (Vārme)
91 13.9 0.3 Rumbiņas krāces
85 12.2^10.4 1.3 Ventas rumba, Kuldīgas tilts
81 5.1 0.3 kreisā kr. pit. Veckuldīga, Kuldīgas pilsk.
79 4.4 0.2 labā kr. pieteka Liekne (Riežupe)
74 3.5 0.2 kreisā kr. pieteka Padure
72 3.1 0.1 labā kr. pieteka Rusātupe
67 2.6 0.2 labā kr. pieteka Abava
64 2.1 0.1 labajā krastā - Pavenšu pilskalns
60 1.6 0.1 kreisajā kr. - caurteka uz Nabes ezeriem
53 1.1 0.1 labā kr. pieteka Dzirnavupe, Zlēku tilts
43 0.2 0.0 labajā  krastā  - Lagzdīnes pilskalns
35 bij. Arāju pārcelt., lab. kr.ceļš uz Pilteni
30 labajā kr.- Piltenes atteka (Vecventa)
23 0.2 0.0 labā kr. pieteka Vēžupe (Vēždūka)
17 kreisajā krastā - Vārve
7 0.0 0.0 labā kr. pieteka Kamārce, Ventspils
5 dzelzceļa tilts
4 Ventspils tilts
0 0.0 Ventspils osta, ieteka jūrā

Kuldīga, Plostu kompānija. Virkas 19, Kuldīga
Tālr.: 3323274, mob.t.: 9273202
e-pasts: tourinfo@kuldiga.lv
Laivas, pikniku plosti
Transporta pakalpojumi
Ūdenstūrisma maršruti un ceļveži pa Kurzemes upēm - Ventu, Irbi, Abavu, u.c.


UZ  PAMATLAPU
.