Latvijas
zivis

Adatzivs
Akmeņgrauzis
Akmeņplekste
Ālants
Alata
Asaris
Ausleja

Baltais sapals
Breksis

Čūskzivs

Grundulis

Jugliņš
Jūrasbullis
Jūrasgrundulis
Jūrasstagars
Jūras vēdzele
Jūras Zeltplekste
Jūras zaķis

Karpa
Karūsa
Kaze
Ķīsis

Lasis
Līdaka
Līnis
Lucītis

Mailīte
Makrele
Mauris
Menca

Mežavimba

Nigliņš

Orfa

Palede
Platgalvis
Plaudis
Plekste
Plicis

Rauda
Reņģe
Repsis
Rotans
Rudulis

Salaka
Salate
Sams
Sapals
Sīga
Spidiļķis
Stagars
Strauta forele

Taimiņš
Tūbīte
Tulcis
Teiba

Varavīksnes forele
Vēdzele
Vīķe
Vimba

Zandarts
Zutis

uz pamatlapu